piątek, 05 lipiec 2024 13:40

Ogrodnictwo jako sposób na zdrowe starzenie się

Ogrodnictwo - profilaktyka zdrowia Ogrodnictwo - profilaktyka zdrowia fot: pixabay

Ogrodnictwo, znane z relaksujących właściwości, jest ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla wielu osób. Okazuje się, że ma ono również pozytywny wpływ na zdrowie, szczególnie u osób starszych, co potwierdzają wyniki nowych badań naukowych. Praca w ogrodzie nie tylko uspokaja, ale także przyczynia się do poprawy funkcji poznawczych u seniorów.

Badanie nad wpływem ogrodnictwa na zdrowie

Zespół badawczy, w którego skład wchodziła dr Janie Corley ze Szkoły Filozofii, Psychologii i Nauk o Języku, przeprowadził analizę wpływu ogrodnictwa na starsze osoby. Badanie objęło setki osób z Edynburga, które już w wieku 11 lat poddane zostały testom inteligencji, a następnie ponownie w wieku 79 lat.

Wyniki badań i ich znaczenie

Podczas badań, uczestnicy regularnie dostarczali informacje na temat swojego stylu życia i zdrowia. Przeprowadzono analizę, która uwzględniała różne czynniki, takie jak status społeczno - ekonomiczny, poziom wykształcenia, zdolności poznawcze w dzieciństwie oraz ogólny stan zdrowia. Wyniki wykazały, że osoby, które regularnie zajmowały się ogrodnictwem, miały lepsze funkcje poznawcze w późniejszym wieku, nawet po uwzględnieniu wszystkich innych czynników.

Spośród 467 badanych osób, około 31% nigdy nie zajmowało się ogrodnictwem, podczas gdy 43% robiło to regularnie. Osoby, które angażowały się w ogrodnictwo, wykazały lepsze wyniki w testach na zdolności poznawcze, w tym w zakresie pamięci, rozwiązywania problemów i płynności słów, w porównaniu do osób, które tej aktywności nie podejmowały.

Rola ogrodnictwa w zapobieganiu demencji

Dr Janie Corley podkreśliła, że identyfikacja zachowań związanych ze stylem życia, które wspierają zdrowe starzenie, jest kluczowa w zapobieganiu demencji i pogorszeniu funkcji poznawczych. Chociaż badanie, nie dostarcza bezpośrednich dowodów na to, że ogrodnictwo zwiększa zdolności poznawcze, dostarcza cennych wskazówek dotyczących korzyści płynących z tej aktywności.

Choć nie można jednoznacznie stwierdzić, że ogrodnictwo bezpośrednio wpływa na poprawę zdolności poznawczych, badanie dostarcza jednych z pierwszych dowodów na korzyści poznawcze związane z tą formą aktywności fizycznej w starszym wieku. Warto zauważyć, że inne nieuwzględnione w badaniu czynniki, takie jak poziom zieleni w sąsiedztwie czy interakcje społeczne, również mogą mieć znaczenie. Ogrodnictwo jest jednak z pewnością wartościową czynnością, która może przyczyniać się do zdrowszego i bardziej aktywnego starzenia się.

Źródło: Journal of Environmental Psychology