środa, 10 kwiecień 2024 11:19

Co można, a czego nie wolno przechowywać w piwnicy?

piwnica piwnica fot: pixabay

Piwnice w blokach mieszkalnych, są powszechnie używane do przechowywania różnorodnych przedmiotów. Jednak, nie wszystko można tam bezpiecznie trzymać. Z uwagi na specyficzne warunki, takie jak wyższa wilgotność, chłód oraz słaba wentylacja, niektóre rzeczy mogą ulec zniszczeniu, a inne stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Co może być w piwnicy?

Piwnica jest idealnym miejscem dla domowych zapasów oraz rzeczy używanych rzadko. Przykładowo, żywność w szczelnych i trwałych opakowaniach, takich jak szklane słoje, może być tam bezpiecznie przechowywana. Do tego celu przydają się także półki na domowe przetwory. Również niektóre przedmioty, które nie są wrażliwe na warunki panujące w piwnicy, mogą być tam składowane, o ile zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Czego nie wolno przechowywać?

Ważne jest, by pamiętać o zakazie przechowywania w piwnicy materiałów łatwopalnych lub grożących wybuchem. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 roku jasno określa, że przedmioty takie jak butle z gazem, kanistry z paliwem, fajerwerki, rozpuszczalniki, farby, lakiery oraz akumulatory samochodowe stanowią poważne zagrożenie pożarowe. Za naruszenie tych przepisów grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. Również przedmioty wrażliwe na wilgoć, chłonące zapachy, atrakcyjne dla owadów i gryzoni, nie powinny być przechowywane w piwnicy. Do tej kategorii należą m.in. zapasy warzyw, które w cieplejszym środowisku szybko tracą swoje wartości odżywcze i mogą spleśnieć. Podobnie jest z żywnością, książkami, dokumentami, tekstyliami oraz przedmiotami skórzanymi, które mogą stać się pożywieniem dla grzybów pleśniowych lub szkodników.

Zanim zdecydujemy się przenieść cokolwiek do piwnicy, warto dokładnie przemyśleć, czy warunki tam panujące są odpowiednie dla danego przedmiotu. W wielu przypadkach konieczne może okazać się odpowiednie zabezpieczenie, np. poprzez umieszczenie w szczelnym pojemniku. Należy również zwrócić uwagę na przepisy prawne zabraniające składowania w piwnicy materiałów niebezpiecznych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych sąsiadów jest najważniejsze.

Źródło: muratordom.pl