sobota, 22 październik 2022 12:37

Jak działają pompy ciepła?

pompy ciepła poznań pompy ciepła poznań mat.prasowe

Pompy ciepła są ekologiczne i ekonomiczne, co ma ogromne znaczenie przy stale rosnących cenach energii. Te niewielkie urządzenia są wykorzystywane zarówno w domach prywatnych, jak i w większych budynkach, w tym również budynkach użyteczności publicznej.

Nadal jednak niewiele osób wie, jak działają pompy ciepła, dlatego przygotowaliśmy materiał, w którym znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Pompy ciepła – wykorzystują naturalne źródła ciepła

Pompy ciepła to urządzenia, które do ogrzewania pomieszczeń wykorzystują naturalne i odnawialne źródła ciepła. Mogą one czerpać ciepło z wód gruntowych, gruntu lub powietrza, a ich nazwa wynika wprost z wykorzystywanego przez nie źródła. Wyróżniamy zatem:

  • gruntowe pompy ciepła, które czerpią ciepło z gruntu, 
  • wodne pompy ciepła, które wykorzystują ciepło wód gruntowych lub istniejących zbiorników wodnych – stawów, jezior itp. 
  • powietrzne pompy ciepła, które odzyskują ciepło z powietrza.

Każda z tych pomp ciepła ma swoją specyfikę i wymaga wykonania innych prac, natomiast łączy je fakt, że każda z nich może skutecznie ogrzewać pomieszczenia i obniżać koszty ogrzewania.

Zasada działania pompy ciepła

Jak już wspomnieliśmy, pompy ciepła czerpią ciepło z naturalnych źródeł, a ich rodzaj określa typ pompy ciepła. Niezależnie jednak od tego, skąd czerpana jest energia cieplna, pompa ciepła za pomocą takich procesów jak parowanie i sprężanie jest w stanie wykorzystać ją do ogrzania wody lub powietrza, które następnie są wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń. 

Działanie pompy ciepła to powtarzający się cykl, w którym ciepło pobrane z gruntu, wody lub powietrza trafia do parownika, gdzie czynnik grzewczy zamienia się w stan gazowy, a następnie do sprężarki, która zmienia jego ciśnienie na wyższe, co powoduje wydzielanie się ciepła. Następnie czynnik grzewczy trafia do wymiennika ciepła, w którym oddaje ciepło do instalacji. Po tym procesie dochodzi do skraplania, a następnie rozprężania i czynnik grzewczy ponownie wraca do parownika, w którym odbiera energię cieplną pochodzącą z naturalnego źródła.

Do swojego działania pompa ciepła potrzebuje nie tylko dostępu do odpowiedniego źródła ciepła, ale również do energii elektrycznej, która jest niezbędna do jej działania. 

Pompa ciepła – co jeszcze warto wiedzieć?

Rozważając pompę ciepła jako główne źródło ogrzewania domu warto pamiętać, że jest to ogrzewanie niskotemperaturowe. Oznacza to, że najbardziej efektywnie działa z ogrzewaniem płaszczyznowym, najczęściej podłogowym. Z uwagi na niską temperaturę wody krążącą w instalacji grzewczej, ogrzewanie z pomocą pompy ciepła nie będzie dobrze działać z tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym, które do skutecznego działania potrzebuje znacznie wyższych temperatur.

Pompa ciepła może być również wykorzystywana do ogrzewania kanałowego, w którym ogrzewane powietrze jest rozprowadzane kanałami do pomieszczeń. Takie rozwiązania należą jednak do rzadkości i zdecydowana większość pomp ciepła działających w naszym kraju to pompy ciepła połączone z wodną instalacją niskotemperaturową. Wybierz najlepsze pompy ciepła wraz z montażem na terenie Poznania https://jusik.pl/pompy-ciepla-poznan/